1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

12 października odbyło się uroczyste spotkanie w ramach obchodów Gminnego Dnia Edukacji Narodowej w sali konferencyjnej w Jankowie Pierwszym, gdzie m.in. mieści się siedziba Referatu Oświaty UG Blizanów. Poza nagrodzonymi nauczycielami i pracownikami szkół w spotkaniu uczestniczyli: Sławomir Musioł – wójt gminy Blizanów, Jan Wojtyła – przewodniczący Rady Gminy Blizanów, Anna Szmajdzińska – radna RG Blizanów, przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej, Marzena Kmieć – zastępca wójta gminy, Joanna Włodarczyk – kierownik Referatu Oświaty wraz z pracownikami, Henryk Wcisłek – były kier. Ref. Oświaty, Paulina Wróblewska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie, Stanisław Niklas – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie, Grzegorz Pilecki – redaktor „Życia Kalisza”.

Nagrody pieniężne wójta gminy Blizanów w tym roku otrzymali:
z ZS w Piotrowie: dyrektor Paweł Szkudlarek, wicedyrektor Beata Wilczura-Nowak, Elżbieta Siuda, Beata Didyk, Monika Beczek, Sławomira Niciejewska; nauczycielki, które odeszły na emeryturę w ostatnim czasie: Ilona Dudkowska, Grażyna Nita

z ZS w Blizanowie: dyrektor Ireneusz Pietrzak, wicedyrektor Agnieszka Jurek, Katarzyna Nowak, Sebastian Jurek, Mateusz Wódka, Anna Kubiak;

z ZS w Jankowie Pierwszym: dyrektor Kryspin Woliński, wicedyrektor Jolanta Kornaszewska, Arleta Janczak, Robert Gorzelańczyk, Paulina Augustyniak, Barbara Małyjasiak.

Podziękowania wójta trafiły do: Anny Korczak – dyrektor Niepublicznego Przedszkola i Żłobka w Jarantowie i Niepublicznego Żłobka „Leśne Skrzaty” w Jastrzębnikach oraz prezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka” i Jakuba Pokojowczyka – dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Rychnowie i prezesa Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży.

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także