1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Gmina  Blizanów  przystąpiła do projektu „Dostępny  samorząd -granty”.  W ramach projektu pozyskaliśmy grant  w wysokości 100.000 zł.
Projekt realizowany  jest  przez Państwowy Fundusz  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w ramach  projektu pn.”Dostępny samorząd-granty”, Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia  grantowego jest poprawa  dostępności do usług świadczonych  przez Gminę Blizanów dla osób ze szczególnymi potrzebami .
Działania zaplanowane w ramach grantu obejmują wykonanie:
I.W zakresie dostępności architektonicznej
•    Kontrastowe oznaczenie stopni na schodach,
•    Dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami,
•    Tablice informacyjno-nawigacyjne
•    Tabliczki przydrzwiowe z wypukłymi oznaczenia  nr pokoju ,opisem w alfabecie Braille `a i kodem QR,
•    Domofon przywołujący,
•    Oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,
•    Poręcze przyschodowe
II.W zakresie  dostępności cyfrowej
•    Stworzenie  dostępnej strony www .urzędu zgodnej ze standardami WCAG.2.1
•    Dostępny BIP zgodny ze standardem WCAG 2.1
III.Dostępność  komunikacyjno-informacyjna
•    Pętla indukcyjna-przenośna
•    Przygotowanie  zestawu materiałów -informacyjnych w języku migowym ,
•    Usługa tłumacza języka migowego on-line ,
•    Ramki do podpisów, lupy optyczne,
•    Tyflomapa,
•    Przygotowanie wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR)
W trakcie realizacji przedsięwzięcia  grantowego Gmina Blizanów skorzysta z usług doradztwa w zakresie dostępności świadczonych przez podmiot zewnętrzny , posiadający doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz zapewnienia dostępności , spełniający wymogi określone w Regulaminie naboru wniosku o udzielenie  grantu dla jednostek samorządu  terytorialnego.
Projekt  będzie realizowany do  30.06.2023r.

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także