1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

W tym roku przypada 50 lat od momentu, kiedy biskup włocławski ks. bp Jan Zaręba dekretem z 5 lipca 1973r. kościół pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipe ustanowił ponownie centrum samodzielnej parafii. Przypomnijmy, że przez ponad 160 lat, a dokładnie od dekretu arcybiskupa gnieźnieńskiego Ignacego Antoniego Raczyńskiego herbu Nałęcz z 6 września 1812r., kościół lipecki był filialnym, a wsie: Lipe, Jarantów Piskory, Jarantowskie Olędry (Jarantów-Kolonia) i Filutów wchodziły w skład parafii brudzewskiej. Jak zauważa Stanisław Małyszko, autor książki „Na skraju Puszczy Pyzdrskiej. Wsie parafii Lipe na przestrzeni wieków” „przez następne co najmniej pół wieku prowadzono osobne akta stanu cywilnego dla dawnej parafii rzymskokatolickiej Lipe, mimo, że utraciła ona faktycznie samodzielność. Również wybierano osobny dozór parafii brudzewskiej i afiliowanej parafii lipeckiej, a także prowadzono oddzielne księgi tzw. pokładnego”. W 2016r. obchodzono jubileusz 600-lecia parafii Lipe połączony z dożynkami gminnymi, a rok później Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie wydała wyżej cytowaną książkę.
Jubileusz 50-lecia odzyskania samodzielności parafii lipeckiej ks. kanonik dr Błażej Michalewski – proboszcz parafii Lipe połączył z uroczystością odpustową ku czci patrona parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Mszy św. pontyfikalnej w niedzielę 14 maja przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Kaliski ks. bp Damian Bryl. W homilii odniósł się do patrona parafii św. Stanisława, który miał odwagę upomnieć postępującego niegodziwie króla. Docenił też prace związane ze zmianą dachu na kościele i planami wymiany okien. Jednocześnie zwrócił uwagę, że parafia to nie tylko budynek kościoła, ale wspólnota wiernych.
W uroczystości wzięli udział: kapłani z ościennych parafii, poczty sztandarowe OSP Lipe i Jarantów oraz druhowie tych jednostek, władze gminy na czele z Sławomirem Musiołem - wójtem gminy Blizanów i Janem Wojtyłą – przewodniczącym Rady Gminy Blizanów, zaproszeni goście.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także