1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Informacja od Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu:
   Miejsce i termin składania wniosków o dofinansowanie

-        Nabór wniosków odbędzie się 23.05.2023 r. Szczegóły dotyczące godziny naboru zostaną podane 18 maja 2023 r.

-        Nabór realizowany będzie za pośrednictwem generatora wniosków online udostępnionego na stronie internetowej Operatora Projektu – Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: https://warp.org.pl/dotacje/klient-indywidualny/rozwoj-z-dotacja/wazne-informacje/Generator wniosków będzie aktywny dopiero 23.05.2023 r.

-        Ważne! Liczy się kolejność zgłoszeń, zatem wniosek należy złożyć zaraz po otwarciu naboru. Ponieważ na złożenie wniosku jest tylko kilka minut, prosimy o punktualne rozpoczęcie rejestracji wniosku.

 

    Warunki udziału w dofinansowaniu

-        W dofinansowaniu mogą wziąć udział jedynie osoby pracujące i niepracujące, nieprowadzące własnej działalności gospodarczej.

-        Jedna osoba może skorzystać maksymalnie z dwóch szkoleń. Do każdego z wybranych szkoleń należy złożyć osobny wniosek.

 

    Poziom dofinansowania

-        Maksymalna wartość dofinansowania na jedną osobę wynosi to 89%, ale nie więcej niż 4500,00 zł na osobę.

-         Informujemy, iż kwotę za szkolenie należy mieć zabezpieczoną. Na podstawie faktury, którą otrzymają Państwo pierwszego dnia szkolenia – płacą Państwo 20% wartości kursu, najpóźniej w ciągu 5 dni od momentu rozpoczęcia kursu, pozostałe 80% w terminie wskazanym na fakturze. Zwrot kosztów szkolenia odbywa się w ciągu 3-4 tygodni od złożenia dokumentacji rozliczeniowej po zakończeniu kursu.


    Proces dofinansowania

-        Dofinansowanie opiera się na zasadzie refundacji, zatem w trakcie należy uregulować całą opłatę za kurs, a po zakończeniu szkolenia, zdaniu egzaminu zewnętrznego i uzyskaniu kwalifikacji następuje zwrot odpowiedniego poziomu dofinansowania.

-        W załączniku przesyłam uproszczony opis etapów dofinansowania z prośbą o zapoznanie się z tym załącznikiem.

-        W załączniku przesyłamy wzór generatora wniosku WARP, tak wygląda strona i należy ja wypełniać jak zostało oznaczone w załączonym wzorze.

-        Szczegółowe informacje, w tym regulamin projektu można znaleźć na stronie internetowej: https://warp.org.pl/dotacje/klient-indywidualny/rozwoj-z-dotacja/dokumentacja-projektu/


    Szkolenia

Ofertę szkoleń, w ramach których można uzyskać dofinansowanie można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://zdz.kalisz.pl/kursy-dofinansowane-dla-osob-indywidualnych/

    Pomoc w złożeniu wniosku

Zakład Doskonalenia Zawodowego udziela pomocy w złożeniu wniosku o dofinansowanie. Nie jest to jednak gwarancją, że wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania. W tym celu osoby zainteresowane dofinansowaniem mogą zgłosić się do ZDZ w celu wypełnienia dokumentacji lub można uzupełnić wniosek znajdujący się w załączniku i go do nas przesłać.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także