1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej
Ankieta


Strategia Rozwoju Gminy Blizanów na lata 2024-2034

    Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

    Gmina Blizanów przystąpiła do prac nad sporządzeniem najważniejszego dokumentu planistycznego - Strategii Rozwoju na lata 2024-2034.  Podejmujemy się tego zadania w obliczu niespotykanej dotąd kumulacji kryzysowych czynników zewnętrznych, determinujących nasze życie. Obecny czas to sprawdzian odpowiedzialności społeczeństwa, ale i weryfikacji stanu gotowości wielu podmiotów, w tym jednostek samorządu terytorialnego (w ramach ich uprawnień) do wsparcia mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę z priorytetów bieżącej sytuacji. Zakładając jednak przemijalność dramatycznych okoliczności, tym bardziej czujemy się zobligowani do należytego przygotowania długofalowych planów działania.

    Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu ww. opracowania jest niniejsze badanie ankietowe. Dzięki niemu pragniemy poznać Państwa opinie na temat warunków życia na terenie Gminy zarówno w stabilnej codzienności, jak i w sytuacji kryzysowej. Udział w ankiecie pozwoli także wytyczyć najbardziej optymalne kierunki dalszego rozwoju naszej małej Ojczyzny.

    Z tego powodu prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie niniejszego formularza. Ankieta jest anonimowa!       


    Dziękujemy bardzo za udzielone odpowiedzi.  

    Wójt Gminy Blizanów   

    Sławomir Musioł

https://strategia-blizanow.webankieta.pl/

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także