1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

 5 czerwca w sali konferencyjnej w Jankowie Pierwszym szkolenie o funduszu sołeckim dla sołtysów z gminy Blizanów przeprowadził dr Bartosz Mendyk z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele władz gminy: Sławomir Musioł – wójt gminy, Marzena Kmieć – zastępca wójta gminy i Cezary Korzeniewski – skarbnik.
W gminie Blizanów do tej pory nie było funduszu sołeckiego. Po raz pierwszy w tym roku Rada Gminy podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
O tym, jak powinien wyglądać wniosek i co można sfinansować mówił prowadzący szkolenie na konkretnych przykładach.
Wniosek powinien zawierać: nazwę przedsięwzięcia, koszty i uzasadnienie. Wymagana jest zgodność z zadaniami własnymi gminy i ze strategią rozwoju gminy oraz by zadanie służyło poprawie warunków życia mieszkańców.

Materiały szkoleniowe  Fundusz Sołecki 1,      Fundusz Sołecki 2

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także